Sveriges Violinbyggarmästare

Verksamhet

Inom förbundets olika verksamhetsområden har Sveriges Violinbyggarmästare framförallt till mål att:

- Borga för hög kvalitetsnivå gentemot våra kunder och god etik inom yrket
- Öka samverkan mellan medlemmarna
- Verka för utbildning inom branschen
- Verka för fortbildning för medlemmarna
- Uppmuntra till internationella kontakter

 

GESÄLL OCH MÄSTARBREV

UTSTÄLLNINGAR

ARBETSDAGAR

NYHETER

EFTERLYSTA INSTRUMENT

 

 

verksamhet