Sveriges Violinbyggarmästare

GESÄLL OCH MÄSTARBREV

Det kulturarv som stråkinstrument är, från 1500-talet och framåt och med mycket höga ekonomiska värden, kräver omvårdnad av yrkesutövare med stort yrkeskunnande som inte lämnar några frågetecken utan kunden tryggt kan lämna sitt instrument i violinbyggarens händer.

Mästarbrev borgar för stort yrkeskunnande. Sveriges Violinbyggarmästare är remissinstans och företräder branschens intressen gentemot stat, myndigheter och utbildningsväsen. Ur förbundets medlemmar hämtas de Mästare som Sveriges Hantverksråd anförtror uppgiften att granska Gesäll- och Mästarbreven inom yrket.

Gesällbrev (pdf)

Mästarbrev (pdf)

 

Tllbaka

 mastarbrev