Sveriges Violinbyggarmästare

Välkommen

Skön musik kräver goda instrument.

Den sanningen känner de flesta musiker. Och med goda instrument menas sådana som är både välbyggda och välvårdade.

Stråkinstrument är särskilt känsliga: byggda av trä som är ett levande material, utsatta för ett hårt strängtryck och konstruerade efter en komplicerad akustisk princip. Skillnaden är därför stor mellan violin och violin – eller för den delen mellan exemplar av övriga instrument. Det vet alla dem som spelar något stråkinstrument.

Varken stråkinstrumenten eller kunnandet känner några nationsgränser. I en stråkensemble kan instrumenten vara byggda i skilda länder, men ändå klinga bra tillsammans. På motsvarande sätt bör den enskilde violinbyggarens kunskap vara jämförbar med utländska kollegors kunnande. Gesäll- och mästarbrevsbestämmelser garanterar att kunskaper och färdigheter hos den granskande violinbyggaren motsvarar en internationell standard. Många violinbyggare med gesäll- eller mästarbrev har dragit fördel av den internationaliseringen och kunnat förkovra sig utomlands.

I Sverige har yrkesverksamma stråkinstrumentbyggare alltid varit en exklusiv skara som med högsta krav ägnat sig åt tillverkning och reparationer. Det gäller fortfarande.

Gunnar Ternhag
Docent vid Institutionen för musikvetenskap
Uppsala universitet


 

start

start