Sveriges Violinbyggarmästare

Utställningar

Förbundet Sveriges Violinbyggarmästare eller dess medlemmar anordnar med jämna mellanrum utställningar för stråkmusiker och allmänheten.

Utställningen ”Ta hit en bra fiol” i Rättvik, 2004

Sveriges Violinbyggarmästares första gemensamma utställning ”Ta hit en bra fiol" ägde rum under Musik vid Siljan 2004. Både instrument och stråkar fanns för allmänheten att beskåda och provspela i Folkmusikens Hus mellan den 2-11 juni.

Efter vernissagen på lördagen höll Nils-Erik Sparf och Anders Jakobsson en mycket uppskattad konsert och provspelning på instrument och stråkar ur utställningen.

Utställning för Kungl. Filharmonin i Stockholm, 2006

Den 10:e och 12:e maj 2006 besökte Sveriges Violinbyggarmästare Kungliga Filharmonins stråkmusiker, genom en utställning i Konserthuset i Stockholm. En stor samling nybyggda violiner, altvioliner, celli och stråkar fanns uppställda för provspelning i både stora salen och Grynevall salen.

1: a Stockholm Fiddle Race, 2007

Mellan den 6-9 juni 2007 samlades 11 violinbyggare med sju nationaliteter i Stockholm, under endast 24 timmar skulle tre stråkinstrument tillverkas – för att sedan provspelas. Det var medlemmar ur Sveriges Violinbyggarmästare som bjudit in kollegor från utomlands för att delta i denna tävling mot tiden.

Tanken med FiddleRace är att visa allmänheten hur ett instrument tillverkas och hur de är konstruerade. Så trots det pressade schemat finns alltid tid till samtal och frågor om stråkinstrumentmakeri.

Eftersom evenemanget var en kringaktivitet till Stockholm Early Music Festival valde deltagarna temat ”barockinstrument” och byggde en barockviolin, en barockviola samt en viola da gamba.

Under festivalens sista dag avrundades det hela med en konsert på de nybyggda instrumenten med Karen Bruce, Ann Wallström, Joel Sundin och Mayume Komata.

Tack vare generös ekonomisk bidrag från branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare, kunde viola da gamban skänkas till Kungl. Musikhögskolan, där den används av lärare och elever i undervisningen.

2:a Stockholm Fiddle Race, 2008

För andra året i rad samlades 11 violinbyggare från hela Europa i Stockholm för att bygga tre stråkinstrument – under endast 24 timmar.

Samtliga arbetsmoment utfördes, från grovbearbetning av stora träbitar till uppsträngning av de trävita instrumenten. Allt utfördes för hand efter traditionella hantverksmetoder så ingen bandsåg eller liknande var tillåtet.

Violinmakarna var uppdelade på tre lag med fyra personer i vardera. Den förste tillverkar sargkransen, den andre formar ut locket, den tredje gröper ur botten och den fjärde skär snäckan. När sedan tiden börjar dra ihop sig hjälps man åt att sätta samman instrumentet.

Efter förra årets tema ”barockinstrument” fortsatte FiddleRace på samma linje med ”stråkinstrument från en svunnen tid”. Denna gång var det en violino piccolo, en viola d’amore och en quintone som tillverkades. Varje instrument har sin egen historia men gemensamt är att de användes i Europa på 1700-talet.

Som ett tack för lånet av lokalen kommer deltagarna att skänka violino piccolon till Kungl. Musikhögskolan som tidigare varken har haft en viola da gamba eller en piccolo i sina samlingar.

3:e Stockholm Fiddle Race, 2009

Under tredje upplagan av Stockholm Fiddle Race, som även i år utspelade sig vid Kungl. Musikhögskolan, fortsatte man på samma linje som tidigare med temat ”Tiden vid violinens födelse”.

Återigen utmanades tiden då en Lyra da Braccio, en diskant gamba och en barock-cellostråke skulle tillverkas av de åtta deltagarna med endast 24 timmar till godo.

Lyra da Braccio är ett ovanligt renässans instrument som användes i framförallt Italien under 1400 och 1500-talen, som ackordinstrument av musiker och diktare som ackompanjemang till deras poetiska berättelser.

Tillbaka

FiddleRace_2008