Sveriges Violinbyggarmästare

Stefan Lindholm

Täby /Danderyd
Telefon: 073-026 88 06
E-post: stefan@lindholmsviolinatelje.se
Hemsida: www.lindholmsviolinatelje.se / www.luxuryviolins.com

Stefan Lindholms instrument har belönats vid tävlingar både i Europa och i USA och redan 2012 vann han den internationella violinbyggartävlingen Concorso Internazionale di Liuteria di Pisogne i Italien.

Stefan färdigställde sin första violin redan vid 15 års ålder varpå han utbildade sig som förste svensk vid välrenommerade Newark and Sherwood School of Violin Making i Storbritannien. Efter avklarat gesällprov kom han att under ytterligare sex år fördjupa sig i komplexa restaureringsarbeten av historiskt värdefulla stråkinstrument.

Efter nio års utbildning och omfattande teori- och arbetsprov erhöll Stefan som 25-åring sitt Mästarbrev och blev därmed den yngste i historien som erhållit denna titel.

Under tiden som följde började Stefan att koncentrera sig mer åt forskning kring arbetsmetoder och tekniker från de Italienska 1600- och 1700-tals mästarna, med målet att närmare förstå och återskapa deras instruments egenskaper, akustiskt såväl som visuellt.
Vid samma tid arbetade Stefan periodvis utomlands och har numera erfarenheter från ateljéer i Tyskland, Frankrike, Holland och Italien.

Idag är verksamheten i huvudsak inriktad på nytillverkning av violin, altviolin och cello samt handel av äldre stråkinstrument. Samtidigt fortsätter Stefan sin forskning och har skrivit om stråkinstrument för bland andra den brittiska tidskriften The Strad Magazine. För Stefan har alltid långsiktighet varit centralt i hans arbete och han hjälper därför även sina stamkunder med service och reparationer.

Stefan Lindholm är medlem av The British Violin Making Association och The Violin Society of America såväl som branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare, för vilket han blev vald till ordförande första gången 2009.