Sveriges Violinbyggarmästare

Peder Källman

Amiralitetsgatan 20
414 65 Göteborg
Mobil: 070-325 21 39
E-post: info@pederkallman.se
Hemsida: www.pederkallman.se

En kort biografi
Jag utbildade mig till violinbyggare och reparatör under åren 1982-1986. Lärare och mästare under utbildningen var Carlo Bergman från Helsingfors. Carlo förmedlade den italienska byggtraditionen som han haft med sig från sin egen utbildningstid i Cremona på slutet av 50-talet. Där var italienska mästare som t ex Giuseppe Ornati, Pietro och Gaetano Squarabotto lärare.

Sedan 1986 har jag varit verksam som violinbyggare och reparatör, i egen ateljé, tillsammans med kollegor och som lärare på violinbyggarutbildning. Jag erhöll Gesällbrev efter utbildningen 1986 och Kungl. Maj:ts Mästarbrev 1990. 1997-2000 var jag ansvarig och huvudlärare för den då återupptagna violinbyggarutbildningen under Högskolan Dalarna. Åren efter millenieskiftet har jag haft egen ateljé i Falun med huvudinriktning på nytillverkning. Hösten 2009 har jag flyttat till Göteborg och etablerat en violinateljé med nytillverkning, reparationer och försäljning.

Jag är grundande medlem av SVM – Sveriges Violinbyggarmästare och S.V.I.T. – Svenska Violinbyggare Italiensk Tradition.