Sveriges Violinbyggarmästare

Fredrik Nilsson

N Nilsson Fiolbyggare AB
Erikslustvägen 62
216 18 Limhamn
Tel: +46 (0)40 15 98 03
Fax: +46 (0)40 15 97 47
E-mail: info@fioler.se
Hemsida: www.fioler.se

Fredrik Nilsson föddes 1977 I Malmö och är femte generationen fiolbyggare. Efter tekniska studier som ledde fram till en Master i data säkerhet beslöt Fredrik att bli fiolbyggare och börja i familjeföretaget. Efter att ha stått för firmans stråkreparationerna, som bland annat lärts genom praktik hos stråkbyggarna Penzels i Tyskland, beslöt Fredrik att även lära sig fiolbygge. Fiolbygget lärdes på Staatliche Fachschule für Geigenbau i Mittenwald i Tyskland där Fredrik även träffade sin fru Nadine som nu även jobbar inom företaget.


 Fredrik_Nilsson