Sveriges Violinbyggarmästare

Gunnar Brandin

Östra Boda Klittgatu 14
795 96 Boda Kyrkby
Telefon: 0248-40411
E-post: gunnar.brandin@violinmakare.se