Sveriges Violinbyggarmästare

Paul Barter

Paul Barter Violinateljé
Prästgatan 78
111 29 Stockholm
Telefon: 08-673 19 90 Fax: 08-673 17 50
E-post: paul@violinbarter.se
Hemsida: www.violinbarter.se

Paul Barter började sin bana som lärling hos Hovinstrumentmakare Bengt Lindholm samt Violinbyggarmästare Roland Wiklund 1982.

Ett djupt intresse för stråkar förde Barter till England, där han under en tid arbetade hos Garner Wilson, tidigare anställd på firma W.E Hill & Sons.

I Wilsons verkstad lärde sig Barter stråkmakaryrket men pga. Pernambucons (det träslag stråkarna tillverkas av) allergiframkallande återupptog Barter violinbyggaryrket. Intresset för stråkar samt möjligheten att renovera gamla mästarstråkar gör att stråkar fortfarande är en av Barters specialiteter.

Genom de kontakter Barter skaffade sig i England kunde han 1990 anta anställlningen hos firman Frederick Phelps Ltd. i London. Där varvades tiden vid arbetsbänken med att gå på Londons auktionshus för att för firmans räkning köpa in intressanta instrument. Efter närmare sex år i London beslöt Barter att återvända till Stockholm och startade sin ateljé på Tegnérgatan 12 1997.

Sedan 2004 har han nu sin verksamhet förlagd i Carl Larssons födelsehus på Prästgatan 78 i Gamla Stan i Stockholm.

Paul Barter innehar Mästarbrev i violinbyggaryrket samt är medlem i EILA, Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d´Art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barter