Sveriges Violinbyggarmästare

STADGAR

Sveriges Violinbyggarmästares stadgar fastställdes vid förbundets bildande
2002-11-16 och reglerades senast 2010-04-26.

Stadgar (pdf)

 

Tillbaka

 

Stadgar

stadgar