Sveriges Violinbyggarmästare

Medlemskap

Sveriges Violinbyggarmästare samlar de yrkesutbildade violinbyggarna och stråkmakarna i framförallt Sverige, men även från grannländerna. Alla som har en avslutad och godkänd violinbyggarutbildning eller motsvarande praktik hos violinbyggarmästare och vill arbeta för förbundets mål är välkomna att ansöka om medlemskap. Enligt stadga finns det tre typer av medlemskap.

Ordinarie medlem - kan den bli som innehar mästarbrev inom violinbyggar- eller stråkmakaryrket.

Associerad medlem - skall inneha gesällbrev eller motsvarande avslutad utbildning inom violinbyggar- eller stråkmakaryrket.

Dessutom finns Hedersmedlemskap.

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökan om medlemskap behandlas och beslutas av årsmötet. Medlemsavgiften är för närvarande 1000 kr för associerad och ordinarie medlem.

 

 

medlemskap