Sveriges Violinbyggarmästare

Skön musik kräver goda instrument. Förbundet violinbyggarmästarna samlar
de främsta fiolbyggarna och reparatörerna i Sverige för stråkinstrument.
Kvalificerad vård av din violin, viola eller cello erbjuds av förbundets medlemmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellosnäcka av Violinbyggmästare
Sveno Beckman i Stockholm 1728