Sveriges Violinbyggarmästare

Styrelsen

Under 2018/2019 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande: Nadine Nilsson
040-15 98 03 nadinenilsson@fioler.se

Vice ordförande: Stefan Lindholm
073-026 88 06 stefan@lindholmsviolinatelje.se

Sekreterare: Peder Källman
070-325 21 39 info@pederkallman.se

Kassör: Astrid Pullar
063-13 77 99 astrid@fiolverkstad.se

Ledamot: Claes-Göran Klockar
021-13 05 00 info@violinateljen.com

Suppleant: Susan Stedman
070-5734098 stedmancello@hotmail.com

Suppleant: Sebastian Skarp
08-22 24 20 kontakt@sebastianskarp.se

tillbaka