Sveriges Violinbyggarmästare

Styrelsen

Under 2017/2018 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande: Stefan Lindholm
0708-19 65 32 stefan@lindholmsviolinatelje.se

Vice ordförande: Nadine Nilsson
040-15 98 03 nilssonnadine@gmail.com

Sekreterare: Peder Källman
070-325 21 39 info@pederkallman.se

Kassör: Astrid Pullar
063-13 77 99 astrid@fiolverkstad.se

Ledamot: Gert Berg
08-20 53 56 info@strakton.se

Suppleant: Susan Stedman
070-5734098 stedmancello@hotmail.com

Suppleant: Sebastian Skarp
08-22 24 20 kontakt@sebastianskarp.se

tillbaka

 

 

 

styrelsen