Sveriges Violinbyggarmästare

Styrelsen

Under 2018/2019 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande: Nadine Nilsson
040-15 98 03 nadinenilsson@fioler.se

Vice ordförande: Jan Åslund
023-132 87 aslund@svit.se

Sekreterare: Stefan Lindholm
073-026 88 06 stefan@lindholmsviolinatelje.se

Kassör: Astrid Pullar
063-13 77 99 astrid@fiolverkstad.se

Ledamot: Claes-Göran Klockar
021-13 05 00 info@violinateljen.com

Suppleant: Fredrik Nilsson
040-15 98 03 info@fioler.se

Suppleant: Sebastian Skarp
08-22 24 20 kontakt@sebastianskarp.se

tillbaka