Sveriges Violinbyggarmästare

Styrelsen

Under 2023/2024 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande: Sebastian Skarp
08-22 24 20 kontakt@sebastianskarp.se

Vice ordförande: Christer Berglund
018-71 15 20 violinateljeuppsala@outlook.com

Sekreterare: Peder Källman
070-325 21 39 info@pederkallman.se

Kassör: Joakim Amundin
0708-19 65 32 joakim@amundin.se

Ledamot:Stefan Lindholm
073-026 88 06 stefan@lindholmsviolinatelje.se


Suppleant: Paul Barter
040-15 98 03 paul@violinbarter.se

Suppleant: Gert Berg
073-570 85 89 fiolgert@gmail.com

tillbaka