Sveriges Violinbyggarmästare

Claes-Göran Klockar

Violinateljén Västerås
Blåsbogatan 2
722 15 Västerås
Telefon: ‭073-813 05 10‬
E-post: info@violinateljen.com
Hemsida: www.violinateljen.com

Född 1958. Utbildad vid första kullen från Hantverkets folkhögskola i Leksand 1982. Under 4 år för Carlo Bergman från Helsingfors, förmedlades den italienska byggtraditionen vidare från hans utbildningstid i Cremona under bl.a. Giuseppe Ornati, Pietro och Gaetano Squarabotto.
Examen med Gesällbrev 1986.
Erhåller Kungl. Majt´s Mästarbrev 1990.
Ordförande och grundande medlem i S.V.I.T. - Svenska Violinbyggare Italiensk Tradition.
Kassör och grundande medlem till Sveriges Violinbyggarmästare.
Driver sedan 1986 Violinateljén Västerås.
Min huvudsakliga inriktning är reparationer och handel men även produktion av mästarinstrument förekommer i mindre omfattning.


 

 

 

 

Klockar