Sveriges Violinbyggarmästare

Kenneth Jansson

Hornsgatan 73
118 49 Stockholm
Telefon: 070-216 66 73
E-post: jansson.kenneth1@gmail.com

Jag har varit verksam inom violinbyggaryrket i 30 år. Först gick jag som lärling och gesäll hos olika violinbyggarmästare vilket borgar för god kunskap om tradition, yrkesetik och rent hantverksmässigt handlag.

Detta är viktigt i mitt yrke som inte bara handlar om att bygga instrument utan att bevara ett kulturarv i nutiden och för framtiden. Ett gammalt vackert instrument som man har i sin ägo får man ändå betrakta som ett "lån".

Ars longa, vita brevis! - Konsten är lång, livet kort.


 

 

 

 

Jansson