Sveriges Violinbyggarmästare

Kent Brestan

Eriksberg 4
731 13 Kolsva
Telephone: 0221-10161
E-post: kent_brestan@hotmail.com