Sveriges Violinbyggarmästare

The Board

During 2018/2019 the board consists of following members:

President: Nadine Nilsson
040-15 98 03 nadinenilsson@fioler.se

Vice President: Vice ordförande: Stefan Lindholm
073-026 88 06 stefan@lindholmsviolinatelje.se

Cecretery: Peder Källman
070-325 21 39 info@pederkallman.se

Treasurer: Astrid Pullar
063-13 77 99 astrid@fiolverkstad.se

Member: Claes-Göran Klockar
021-13 05 00 info@violinateljen.com

Deputy Member: Susan Stedman
070-5734098 stedmancello@hotmail.com

Deputy Member: Sebastian Skarp
08-22 24 20 kontakt@sebastianskarp.se

 

Back